อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน

1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง
2. หนี้เวรจะได้คลี่คลาย พ้นภัยจากทะเลทุกข์
3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป
4. สามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีต่อกัน
5. วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่
6. กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา
7. บุตรจะเฉลียวฉลาดและเจริญรุ่งเรือง
8. บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข
9. พ่อแม่จะมีอายุยืน
10. ลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดี
11. วิญญาณทุกข์ของบรรพบุรุษจะพ้นจากการถูกทรมานไปสู่สุคติบทสวดมนต์ เจริญบุญ เจริญทรัพย์ และ อานิสงส์ ของการสวด พระพุทธคุณ
สำหรับผู้สนใจทั่วไป นำมาเผยแพร่โดย พระราชสุทธิญาณมงคล หลวงพ่อจรัญ
วัดอัมพวัน จังหวัด สิงห์บุรี และ บทสวดมนต์ถวายพรพระ และ พระคาถาชินบัญชร
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
   

พิมพ์หนังสือธรรมะ

พิมพ์หนังสือธรรมะแจก พิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจก พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกฟรี พิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี พิมพ์หนังสือขาย พิมพ์หนังสือพระ พิมพ์หนังสือเอง หนังสือสวดมนต์ ราคา หนังสือสวดมนต์หลวงพ่อจรัญ หนังสือสวดมนต์ โรงพิมพ์ หนังสือสวดมนต์แปล หนังสือสวดมนต์พิธี หนังสือสวดมนต์ พิมพ์ หนังสือสวดมนต์แปล ฉบับวัดท่าซุง หนังสือสวดมนต์พระ หนังสือสวดมนต์ไหว้พระ หนังสือสวดมนต์จีน

พิมพ์ หนังสือ สวด พิมพ์ หนังสือ สวด มนต์ แจก พิมพ์ บท สวด มนต์ พิมพ์ สวด พิมพ์ หนังสือ สวด มนต์ แจก โรงพิมพ์ สวดมนต์ พิมพ์ พระ พิมพ์ บท สวด มนต์ พิมพ์ สวด พิมพ์ หนังสือ สวด มนต์ พิมพ์ หนังสือ สวด มนต์ แจก ประวัติ พิมพ์ พระ สวด พิมพ์ หนังสือ สวด พิมพ์ หนังสือ สวด มนต์ พิมพ์ หนังสือ สวด มนต์ แจก สำนัก พิมพ์ หนังสือ สวด มนต์ พิมพ์ หนังสือ ธรรม สั่ง พิมพ์ หนังสือ สวด มนต์ พิมพ์ หนังสือ ธรรมะ โรง พิมพ์ หนังสือ สวด มนต์ รับ พิมพ์ หนังสือ สวด มนต์ พิมพ์ สวดมนต์ พิมพ์ สวด มนต์ พิมพ์ บท สวด มนต์ โรงพิมพ์ สวด โรงพิมพ์ สวดมนต์  หนังสือที่ระลึกงานศพ

Comments